Naše težnje po čim boljšem in krajšem čiščenju - ECODEUS
16217
single,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode_popup_menu_push_text_right,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

25 Apr Naše težnje po čim boljšem in krajšem čiščenju

Stroške učinkovito znižujemo z optimizacijo delovnega procesa, predvsem frekvenco čiščenja prostorov in površin glede na pogostost uporabe. V ta namen smo razvili procesno storitev, ali projekt optimizacije procesa storitve. Čistilno osebje mora biti za to delo ustrezno usposobljeno, da hitro prepozna kritične točke, oceni stanje in pravilno ukrepa. Pri tem so pomembni tudi učinkoviti pripomočki in čistilna sredstva, zato ves čas spremljamo dogajanje na področju razvoja čistilnih storitev z obiski sejmov in predstavitev doma in v tujini.

Z novostmi nas seznanjajo tudi dobavitelji, redno pa spremljamo strokovno literaturo, predvsem tujo. Nove tehnologije poleg večje učinkovitosti omogočajo tudi hitrejše delo, kar je pomemben dejavnik pri optimiziranju celotne storitve. Seveda pa implementacija novih tehnologij zaradi specifičnosti okolja povsod ni mogoča.

Deli z drugimi